ADMINISTRACIÓ FINQUES

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Disposem d’un equip humà degudamet preparat, per aconseguir la màxima eficiència en l’enviament de qualsevol documentació, confecció de rebuts, suports digitals bancaris, llistats, informes econòmics, pressupostos, etc… d’acord a les necessitats de la Comunitat, i l’atenció a l’administrat, que es complementa amb visites periòdiques a la finca, ja sigui per necessitats concretes, ja sigui per la supervisió regular i molt especialment de la tasca realitzada per les contractes, si n’hi ha.
Es desenvolupa la major col.laboració possible amb els Presidents o Juntes Directives, tot i buscant millorar el funcionament de la Comunitat.

- Obtenció de CIF.
- Diligència Llibre d’Actes.
- Apertura C/C a nom de la Comunitat.
- Alta de serveis i elements comuns.
- Elaboració de pressupost d’Aportació Inicial.

Administració de la Comunitat de Propietaris.- Demani'ns pressupost sense compromís, des de 4 euros mensuals per cada habitatge o local que integra la Comunitat, i des 1,70 euros mensuals la plaça d'aparcament.

- Elaboració anual dels pressupostos generals.
- Gestió comptable.
- Cobrament de rebuts i quotes.
- Pagaments a proveïdors.
- Custòdia de la documentació i llibres de la comunitat.
- Realització d’informes comptables sota demanda.
- Tancament de comptes.
- Confecció i enviament de les convocatòries per les Juntes.
- Assistència i redacció Juntes Generals.
- Seguiment de sinistres de les Companyies Asseguradores.
- Elaboració de certificats.
- Contractació de suministres i serveis segons acords.
- Visites periòdiques a la finca per supervisar els empleats, subcontractats i projectes en curs.
- Confecció de plans de reducció de despeses i aprofitament de recursos de la comunitat.

- Actualització permanent de la base de dades dels propietaris.
- Reducció al màxim d’impagament de quotes.

- Confecció, presentació i pagament d’impostos trimestrals.
- Confecció i presentació d’impostos anuals.
- Atenció a requeriments de l’Agència Tributària.

Si la Comunitat ho requereix es realitzarà un estudi de proveïdors al servei de la Comunitat, renegociant o canviant proveïdors per un millor funcionament i estalvi.

La nostra empresa garanteix l’anàlisi i resolució de les incidencies comunitàries amb la visió de veritables professionals del Dret Inmobiliari, que seran aquells que desprès defensaran els comptes comunitàris als Tribunals, i amb l’aplicació d’un descompte, al iniciar un procediment judicial, al formar part dels nostres administrats.

ADMINISTRACIÓ DE PATRIMONIS, LLOGUERS I VENDES

Serveis d'Administració i gestió de patrimonis, lloguers i vendes.

- Compravenda de vivendes, locals, parcel.les i/o solars, terrenys, places de garatge, trasters, etc...
- Lloguers de vivendes, locals, oficines, parcel.les edificables, places de garatge, trasters, etc...

Disposem d’una important base de dades d’inmobles totalment actualitzada per venda i lloguer. Consulteu-nos sense compromís.

Profund coneixement del sector inmobiliari que ens permet realitzar valoracions de mercat.

En col.laboració amb Constructors i Arquitectes es realitzen projectes, intervencions en obres de reforma, ampliació, substitució, restauració, adecuació a normatives i desenvolupament de projectes personalitzats.
- Certificats d’Eficiència Energètica (CEE)
- Cèdules d’Habitabilitat (CH)
- ITE i certificats d’aptitud

Dedicació absoluta en la relació propietari- llogater (avaries, incidències, serveis integrals).

Impostos de Lloguers d'Habitatges i Locals.- Demani'ns pressupost sense compromís per confeccionar els seus models fiscals del propietari i l'inquilí, des 15,00 euros mensuals.

- IVA: Model 303 (IVA) trimestral, Model 390 (IVA) anual, general i simplificat.
- IRPF: Model 115 (IRPF) trimestral, Model 180 (IRPF) anual, Model 184 (IRPF) anual.

 

COM EL PODEM AJUDAR? Per a qualsevol consulta que ens vulgui fer contacti'ns sense compromís: CONTACTAR