DEPARTAMENT JURÍDIC

Servei Jurídic Integral Proper al client per la gestió i resolució de problemes quotidians personals, familiars, a la feina, a la vivienda, a la finca, al patrimoni, a l’empresa...

- Herències i Testaments.
- Donacions, Compravendes, Usdefruits, Obres Noves.
- Poders generals i especials.
- Dissolucions de condomini.
- Constitució de Societats.

- Arres.
- Compravendes.
- Arrendaments, sots-arrendaments, comodats, agència, etc...
- Donacions, Rendes Vitalícies.
- Contractes Civils.
- Contractes Mercantils.

- Separacions, Divorcis, Pensions d’aliments, Usos de la vivenda.
- Desnonaments: Exprés per manca de pagament, per resolució contractual, per okupació civil.
- Procediments d’Incapacitació i Tutela.
- Procediments en defensa del Consumidor i Usuari.
- Reclamacions comunitàries: Filtracions, Cessament d’actes incívics, reclamació de quotes comunitàries, Reclamació de llindars, Instal.lacions d’ascensor.
- Accidents de Trànsit.
- Procediments Penals de tot tipus: Alcoholèmies, Homicidis, Robatoris, Okupacións, Violència de Gènere, Jurisdicció de Menors.

Demani'ns pressupost sense compromís per a la fiscalitat de la seva empresa, des de 60,00 euros mensuals.

El nostre principal objectiu és optimitzar la liquidació dels impostos que ha de pagar la seva empresa, tot aplicant la normativa existent, estudiant les opciones fiscals i tributàries més interesants pel seu negoci.

Constitució d’ empreses (autónoms, societats).- Contractes mercantils (redacció, revisió i resolució), Laboral (contractació, Tresoreria General de la Seguretat Social, Bonificacions), Assessorament administratiu empresarial, Recursos, Negociació.

Assessorament fiscal permanent: servei personalitzat dels nostres experts, per totes aquelles qüestions que pugui plantejar el client amb les seves obligacions tributàries, i aquelles novetats que el puguin afectar.

Planificació fiscal: Anàlisi i estudi de l’opció fiscal més convenient.
Càlcul, confecció i tramitació de les obligacions fiscals:
IVA
Model 303 (IVA) trimestral.
Model 390 (IVA) resum anual.
Model 347 declaració anual d’operacions amb tercers.
Model 349 declaració anual o trimestral d’operacions comunitàries.
IRPF (Treballadors i professionals)
Model 111 (retencions IRPF de treballadors i professionals) trimestral.
Model 190 (retencions IRPF de treballadors i professionals) anual.
IRPF (Propietaris i Llogaters)
Model 115 (retencions IRPF de Lloguers) trimestral.
Model 180 (retencions IRPF de Lloguers) anual.
IRPF (Declaració de la Renda)
Model 100 (Declaració de la Renda de les Persones Físiques).

Demani'ns pressupost sense compromís per a la gestió dels seus treballadors, des de 30,00 euros mensuals.

- Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals.
- Càlcul de quitances dels treballadors i indemnitzacions.
- Reclamacions de quantitat, i acomiadaments.
- Conciliacions i judicis.

 

COM EL PODEM AJUDAR? Per a qualsevol consulta que ens vulgui fer contacti'ns sense compromís: CONTACTAR